UNGT FÓLK
FYRIRLESTRARÖÐ

Næstu miðvikudaga standa Rannsóknir og greining fyrir veffyrirlestrum um rannsóknaröðina Ungt fólk í tilefni 22 ára afmælis rannsóknamiðstöðvarinnar.

Neysla koffíndrykkja hefur aukist á meðal íslenskra ungmenna undanfarin ár en það hefur líka vitneskja okkar um mikilvægi svefns. Hvernig fara þessir hlutir saman og hver eru áhrifin til lengri tíma? Þetta er meðal þess sem kemur fram í spjalli Erlu Björnsdóttur og Álfgeirs Loga Kristjánssonar næsta miðvikudag, 14. apríl klukkan 12:00.

Lykiltölur í lífi barna
Ungt fólk 2020

Könnun á högum og líðan
grunnskólanema í 8., 9. og 10. bekk

Niðurstöður nýjustu rannsóknar okkar hafa verið sendar til samstarfsaðila Rannsókna & greiningar. Ef litið er til niðurstaðna úr könnuninni sem lögð var fyrir alla nemendur í 8., 9. og 10. bekk á Íslandi síðastliðinn febrúar sýna tölur að ölvun síðastliðna 30 daga meðal tíundubekkinga hefur aukist sem nemur einu prósentustigi og er hlutfallið nú 7%. Hlutfall nemenda sem reykja daglega og hlutfall þeirra sem hafa prófað kannabis stendur í stað milli mælinga.

ÍSLENSKA MÓDELIÐ

Á tíunda áratug síðustu aldar var vímuefnaneysla ungmenna vaxandi vandamál í íslensku samfélagi. Árið 1997 hóf hópur félagsvísindafólks, stefnumótunaraðila og fólks sem starfaði með börnum og ungmennum á vettvangi að leita leiða, byggt á rannsóknum, sem gæti snúið þróuninni við. Útkoman var forvarnarlíkan, Íslenska módelið, sem byggir á samstarfi fjölmargra hlutaðeigandi aðila, foreldra, kennara, félagsmiðstöðva, íþróttafélaga, sveitarfélaga, skóla, frjálsra félagasamtaka og fleiri aðila í nærumhverfi barna og ungmenna.

Landid-allt

VERKEFNIN
OKKAR

 

 

Rannsóknir á meðal skólabarna

Rannsóknir R&G eru gerðar á meðal barna- og unglinga í nær öllum skólum landsins. Sendir eru út spurningalistar með 70-80 spurningum sem spanna ólík svið sem tengjast andlegri líðan, samskiptum, hreyfingu og tómstundum, vímuefnaneyslu, snjalltækjanotkun og fleira.

Vísindagreinar

Meðal helstu viðfangsefna R&G
eru áhættuþættir vímuefnaneyslu, íþróttaiðkun unglinga og kynjamunur
í íþróttastarfi, ofbeldi meðal íslenskra ungmenna, tómstundir íslenskra
ungmenna, staða pilta og stúlkna í íslenskum grunnskólum og andleg
líðan barna og ungmenna.